top of page
cam 13 ps.jpg

SILSAND STRANDA

FERDIG REGULERT BOLIGUTVIKLINGS-EIENDOM
I REGION MED KRAFTIG VEKST 
TIL SALGS 

Meld Interesse

Takk for innsendingen din!

Silsand er en bydel i Finnsnes by, som er regionsenter for Midt-Troms med ca 33.000 innbyggere. Silsand Stranda ligger på Senja, som har ca 15.000 innbyggere, og er i sterkt vekst. Det er konkrete planer for ca 1000 nye arbeidsplasser i løpet av de neste 2 årene. Det er også mangel på boliger i Finnsnes-området, og stort behov for boligutbygging i de kommende årene. I tillegg er Senja Norges største sjømatkommune, med ca 10 milliard i verdiskapning innen sjømatsektoren. Senja er også en vekstregion innen reiseliv, og tilbyr unike områder for naturbaserte opplevelser.

Illustrasjonene vist her er én mulig løsning basert på utført forprosjekt med

Arcasa Arkitekter AS og PPR Arkitektur og Design AS.

overview silsand forprosjekt.png

Silsandstranda er et eiendomsprosjekt på en unik strandtomt, som ligger like ved Finnsnes sentrum – på Silsand ved broen til Senja.

Eiendommen er nylig godkjent for bygging av inntil 96 bo-enheter, samt evt. kombinert med næringsareal. Foreliggende planer innebærer bygging av inntil 20 eneboliger i rekke og inntil 76 leiligheter i lavblokker. Det er stor fleksibilitet for ulike typer boliger og utnyttelser.

Både reguleringsplanen og forprosjektet har lagt stor vekt på at det etableres et attraktivt bomiljø, hvor det naturskjønne området langs sjøen bevares og tilrettelegges som parkmessig område for beboerne.

 

Eiendommen ligger svært flott til ved sjøen.

Området har flotte strender og svaberg, og langs sjøen er det planlagt strandpromenade.

 

Det planlegges egen pir for småbåthavn for beboere, og det ligger svært godt til rette for å utvikle et attraktivt maritim brygge- og strandmiljø.

bottom of page